Ahmet efendi (İshak Hoca)

Ahmet Efendi (İshak Hoca)

    Hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte Koçarlı’nın Sobuca Köyü’nde dünyaya geldiği bilinmektedir. Aydın ve İstanbul’da medrese eğitimi görmüştür.
    Sirvan’da ve Bursa’da bulunmuştur. Günümüze kadar gelen 13 eseri vardır. Eserlerinden en tanınmış olanı Vahdetnâme-i Âlemengiz adlı eseridir. Bu eser 2918 beyitten oluşmaktadır. 1704 yılında Bursa’da ölmüştür.